Buis tekenen

Hoi,

Ik wil de vorm van een polyline wijzigen naar een buis van 60 mm met een wanddikte van 2 mm. Wie helpt me.

Bvd.

Reply to
Berry
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.