Czym kleić polipropylen

Witam !
Mam piankę polipropylenową. Muszę skleić ze sobą dwa arkusze aby uzyskać
większą grubość.
Jaki klej najlepiej zastosować ?
Zauważyłem, że do opakowań często stosuje się pianki sklejane ze sobą.
Połączenie jest niezwykle mocne. Nie ma szans aby je rozerwać.
Kleje które wypróbowałem pozwalają na uzyskanie połączenia znacznie
słabszego. Minimalne wygięcie pianki powoduje, że połączenie się rozpada.
Paweł
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.