Gwint kamera-statyw

Witam !
W aparatach fotograficznych i kamerach znajduje siê nagwintowany otwór o
¶rednicy oko³o 5 mm s³u¿±cy do przykrêcenia statywu.
Czy kto¶ mo¿e wie jakie oznaczenie ma ten gwint.
Pawe³
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Jak ma być po amerykańsku to poprawnie będzie UN 1/4"-20 albo UNC 1/4". Norma B1.1
Konrad
Reply to
KA

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.