norma PN-ISO 7005-1

Witam grupowiczów!!!
Czy kto¶ siê orientuje jaka norma zastêpuje normê na ko³nierze jak w
temacie, czy to jest PN-EN 1092-1:2004(U) bo w³a¶nie tak± zamówi³em w PKN.
Mam do zrobienia piln± dokumentacjê i z rysowaniem nie mogê czekaæ a¿
przyjdzie, a chcia³bym j± zrobiæ wg nowej normy. Mo¿e kto¶ posiada tak±
normê i móg³by "po¿yczyæ";-) kilka stron. Interesuj± mnie ko³nierze:
PN 6; 10; 16; 40 , jak kto¶ mo¿e to proszê na priva.
Z góry dziêkujê
Pozdrawiam
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Norma która zamówie³es jest raczej najnowosza ale niobowi±zuj±ca....liteka U w numrze informuje cie o tym ¿e norma dopiero jest w opracowaniu i Uzgadnianiu......spokojnie mozesz u¿yæ starsz± wersje...
U¿ytkownik "Ma³y" <marcin snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cq6o5n$glo$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
gulgulq
U¿ytkownik "gulgulq" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cq6vim$od3$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
A konkretnie jest to norma uznaniowa i prawdopodobnie w jezyku angielskim. Pozdrawiam Koroner
Reply to
Koroner

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.