Re: Czy tak si? da spawa??

> Reperuj :-)
>
> Konrad
> PS. Bez regulacji prądu  dużo nie pospawasz.
>
> Regulacja jest, bo zasilacz jest sprawny, niesprawny jest tylko podajnik,
> ale on jest oddzielny od zasilacza.
Zaraz, to jakie diody chcesz ominąć i w jakim celu? Chyba czegoś nie
zrozumiałem.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.