Re: Dlaczego wlazy kanalizacyjne sa okragle?

Szwecja miala ruch lewostronny, ale samochody z kierownica z lewej,
> jak nasze. <Mimo tego/wlasnie dlatego> przeszla na prawostronny.
Nie wiedziałem o tym. Pewnie to dla tego mają szersze pasy ruchu na
drogach, bo by nie byli w stanie wyprzedzać.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.