Re: Jak to zespawac

Agent 0700 pisze:
>
> > Spaw niech będzie bliżej pedału, bo większe ramię, więc i wytrzymałość
> > większa, ale dla dziecka... jak pospawasz tak dobrze :-)
>
> Przy przekrojach rzędu 10 x 25 mm wypadało by sfazować krawędzie ?
Zalezy czym spawasz i z czego ta korba jest. Generalnie powinienes
przetopic. Jak nie dasz rady bez fazowania, to fazuj. Ja bym potem
pomlotkowal troche spoine, zeby umocnic przez zgniot.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.