Re: Kucie ultradzwiekowe

Konrad Anikiel pisze:> ...istnieje coś takiego? Temat jest taki: duży kloc austenitycznej
> > stali, któremu w wyniku długiego ogrzewania rozrosły się ziarna (i to
> > bardzo). Stal bardziej podobna do plasteliny: wydłużenie powyżej 70%,
> > za to granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie stanowczo za
> > nisko (nie spełnia wymagań norm w temp. pokojowej, wyżej to już czarna
> > rozpacz). Jak to utwardzić? Dałoby się coś zrobić ultradźwiękami?
> > Dodam że klocuszki przekraczają tonę, to nie zabawki.
> > Konrad
>
> Kucie ultradźwiękowe istnieje (proponuję szukać pod "ultrasonic
> forging"), ale to nie jest banalna sprawa dla takich kawałków metalu. >
> Istnieje sporo prac pokazujących wpływ ultradźwięków na własności
> metali, szczególnie w podwyższonych temperaturach, ale pobudzenie do
> drgań tak dużych obiektów może nie być banalne?!
Banalne to dzisiaj nic nie jest, przecież mamy XXI wiek :-)
Tak tak, próbowałem czegoś się od Googla dowiedzieć. Zdołałem znaleźć
tyle że odrobinę zmniejszyłem swój sceptycyzm. Ale dzięki, to już coś
mi potwierdza.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...
Konrad Anikiel pisze:
Moim zdaniem jest zupełnie realistyczne poddanie Twoich kawałków metalu obróbce ultradźwiękowej, i nawet można oczekiwać niezłych rezultatów, ale koszt takiego projektu byłby na tyle duży, że warto to robić tylko wtedy, kiedy chodzi o w miarę masową produkcję przez wiele lat i inne metody nie obiecują sukcesu.
Chyba że pieniądze nie grają roli i macie dużą walizę takowych, czekających na wydanie.
W. Bicz
Reply to
Wiesław Bicz

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.