Re: maszyna do orzechów

A wiecie jak działa przemysłowe obieranie pomidorów?
> Hint: magnes
Kurrka, poleciałem po pomidora do lodówki i przyłożyłem neodyma,
zawsze się jakieś walają po biurku. Wała, nie zadziałało :-)
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.