Re: Mechanika p?kania - wspó?czynnik KIC (stress

> Dobrze kombinuję?
> > Konrad
>
> Myślę że tak.
> Ale po ki czort w inglisz, kiej w ojczystym jest pozycja tłumaczona na
> 'tuzin'  języków, nawet na angielski i japoński.
> Zmęczeniowe pękanie metali. Stanisław Kocańda. WNT. W-wa 1985.
> Podstawowa kniga  na ten temat. Teorie, wzory, i dużo wykresów. A
> jakie fotki , jakie przełomy, ślady, płaszczyzny poślizgów, no i skale
> powiekszeń  ( Ale w inglisz to chyba że dla wprawek jezykowych, ale
> zawsze jest obawa 'ślizgnięcia się' w terminach-nazwach, jeżeli
> krajowa terminologia nie jest oblatana.)
Kocańdy po prostu nie znałem, a w szkole wydymałkę miałem u wyjątkowo
niesympatycznego antytalenta dydaktycznego który w życiu nikogo
niczego nie nauczył. A tu mam tą Bannantine, nigdy nie widziałem
prostszym i bardziej zwięzłym językiem napisanej książki. Jeden
przykład: wszyscy rysują wykresy np S-n takie same, czyli pojedyncza
linia w skali lin-log, czasem dwie z jakimś lakonicznym dopiskiem że
ta to dla materiałów takich a tamta dla śmakich. A Bannantine ma te
wykresy upstrzone punktami z rzeczywistymi pomiarami, bo ona naprawdę
trochę popracowała, żeby książkę napisać. Nawet grubaśna cegła wydana
przez ASM w wielu miejscach ma odnośnik literaturowy do tej pozycji.
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.