Re: P?kaj?ce szyny - si?a natury, czy niedbalstwo

 Doraźne pęknięcie jest przy takich naprężeniach  [(1/4 -1/3) Re] mało
> prawdopodobne.
A nigdy nie pękła Panu Wiesławowi korba pedału w rowerze? Pamiętajmy
że stal na szyny to nie jest szczytowe osiągnięcie metalurgii, one
muszą być tanie (chociaż oznaczenie składa się z wielu literek,
sugerując skomplikowany skład i proces)
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.