Re: Pomiary fotogrametryczne

> lokalnie chodzi mi o "strains",
>
> Czyli odkształcenia, bezwymiarowe.
>
> > globalnie o "displacements".
>
> Czyli o przemieszczenia - w jednostce długości.
O, to to. Praworęczni podają odkształcenia absolutne, leworęczni w
procentach. A może zresztą odwrotnie :-)
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.