Re: Przeróbka spawarki 1-fazowej na 2-fazow? - da

> Nieco OT. Jakie napięcia występują na uzwojenu wtórnym nie obciążonej
> > spawarki transformatorowej ?
>
> Ze 30 V pewnie lub coś koło tego, jeszcze zależy od mocy na którą się > ustawi.
>
W TIGu przed zajarzeniem łuku na elektrodzie jest zero. A do środka
nigdy nie zaglądałem- na trafie pewnie coś jest...
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.