Re: Szukam przedstawicieli regionalnych.

Części audytorów na
> pewno się to nie przyda. Ale nie dla tego, że merytorycznie ma Pan tu rację,
> tylko dlatego, że wielu uważa tak jak Pan. Wkrótce posypią się pozwy
> cywilne, gdyż źle wystawione świadectwo będzie rzutowało na wartość
> nieruchomości.
Może znajdźcie w takim razie kancelarię prawną, która będzie docierać
do klientów waszej konkurencji i w imieniu tych klientów pozywać kogo
się da? Można by więcej wyrwać, niż na takim programie. Można też
zarobić guza... Zawsze jednak życie będzie ciekawsze :-)
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.