Re: Wirt?o lewe/prawe, które?

Użytkownik "Konrad Anikiel"
>
> > Na czym polega głupota mojego pytania?
>
> Na tym że nawet nie powiedziałeś o co pytasz?
>
> Pytanie nie było by głupie dla kogoś kto zna odpowiedź.
Być może. Ale ja bym u ciebie egzaminu zdawać nie chciał :-)
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.