Re: Wytrzyma?o?? ?ruby M10

>> A popatrz tu:
> >
formatting link
> Konrad
>
> > O kamać, za takie coś ja bym wsadzał do pudła :-(
>
> > Jak oni tak zrobili? Ja bym nie potrafił.
>
> > Pozdrawiam
>
> > Jacek
>
> to musiało być jakoś z blachy robione chyba, bo śruby robi się z prętów
> ciągnionych a tam nigdy nie będzie takich regularnych szczelin.
> chyba  że to były specjalne śruby do jakichś zabezpieczeń zrywalnych, a
> poszły jako zwykłe
Przeczytaj tekst przed zdjęciami.
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.