rewizje w sufitach podwieszanych

witam,
mam problem z rozmieszczeniem rewizji w sufitach podwiesznych.
Sufit jest podwieszny pelny o szerokosci 1,5m otwarty z jednej strony tzn ze
mam do niego dostep od tej otwartej strony. W obszarze podsufitowym znajduja
sie koryta kablowe , oprawy oswietleniowe oraz tryskacze.
Podkreslam ze sufit ma szerokosc 1,5m i jet otwarty z jednej strony. Czy w
takim suficie nalezy umieszczac rewizje a jesli tak to co ile metrow?
PAwel
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Pawe³" snipped-for-privacy@e.apa.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:dsv4m5$ct9$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Witam,
Myslê, ¿e je¿eli jest doj¶cie do przestrzeni miêdzysufitowej umo¿liwiajace np. wymianê czujki ppo¿., wci±gniecie dodatkowego przewodu to nie ma potrzeby dawaæ dodatkowych rewizji.
Grzegorz
Reply to
invalid unparseable

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.