skurcz betonu lekkiego

Witam!
Poszukuję materiałów na temat skurczu lekkiego betonu - najlepiej betonów
konstrukcyjnych zwartych.. różni się on od zwykłego betonu ale bardzo
chciałbym wiedzieć jak..
Może komuś pod biurkiem leży wykres takiego zjawiska ;)
wszelkie namiary bardzo wskazane...
Michal
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.