Aeroklub Zakopiański REAKTYWACJA

Zainteresowanych zapraszamy w dniu 20 marca 2009 r.
o godzinie 17:00 na spotkanie założycielskie do ośrodka
wypoczynkowo-szkoleniowym przy ul. Ogrodowej 6 w Zakopanem. Można wcześniej
się zgłaszać pod nrem tel.: 0 510 259 313.
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.