cox bee baby

Witam dostalem od brata taki silnik pojemnosci 0,8 cm
Ztylu silnika jest Chyba zbiornik paliwa i takie pokretlo do regulacji
Jak mam to malenstwo odpalic czy na pewno to jest zbiornik paliwa bo to
takie malenkie
mam tez litr paliwa do zarowych i acu z allegro 1,2v 8000 mA
Prosze o rady
Jas
Reply to
ja
Loading thread data ...
fuksiarz...
nie jad³o to nie uros³o
paliwo musi byc z rycyn± (i koniecznie z rycyn±, ¿adnych syntetyków) i nitrometanem (15%) - inaczej mo¿e mu siê co¶ staæ, albo nie bêdzie chcia³ chodziæ
smig³o od 4 do 6 cali - skok 2-4
za standard do baby bee uznaje siê 6x3
zakrêcasz iglicê, nape³niasz zbiornik (4-6 ccm), odkrêcasz iglicê 3-4 obroty, dajesz kroplê, dwie paliwa na t³ok i kopiesz palcem (w rêkawiczce) parê razy
dopiero teraz zak³adasz ¿arzenie na g³owicê
kolejny kop i... chodzi
dokrêcasz iglicê na s³uch - tak, ¿eby wszed³ na prawie maksymalne obroty - osi±gnij maksymalne i ciutkê wróæ
voila!
PMK
Reply to
PeKlesyk
Witaj,
tak to z ty³u z ma³± kratk± (wlotem powietrza) to jest (jak s³usznie podejrzewasz) zbiornik paliwa. Do¶æ szczegó³ow± instrukcjê odpalania znajdziesz tutaj
formatting link
posiadam dwa silniki Cox'a jeden to Tee Dee o drugi Black Widow, jednak jak dot±d poza paroma umiarkowanie udanymi próbami odpalenia nic z nimi nie robi³em. Raczej odradzam stosowanie paliwa bez nitrometanu, bardzo ciê¿ko odpala (na kilkana¶cie prób 1 zakoñczona sukcesem). Do odpalania (w tej 1 udanej próbie) u¿ywa³em sprê¿yny startowej w któr± oba s± wyposa¿one.
Pozdrawiam Hrabioz
Reply to
hrabioz
a jak jest oznaczone paliwo z rycyna i nitrometanem 15% bo ja mam to odlane do butelki wiec musze gdzies to kupic aha jak mam zrobic klips do swiecy na elektrode + albo - smigielko mam 6/3 wiem ze mojea wiedza jest znikoma ale bawilem sie szybowcami i elektrykami i nie mialem spalinowego Pozdrawiam Grupe Jas
Reply to
ja
Polaryzacja nie ma znaczenia
Reply to
hrabioz
tu zaczynaj± sie schody
takiego paliwa nie znalaz³em :(
trzeba kupiæ paliwo rycyna/metanol (np. 20/80) a pó¼niej domieszaæ do niego nitrometan i rycynê (¿eby nie by³o za ma³o) - ja uzywam paliwa z 25% rycyny i 15% nitro i 60% metanolu
dowiedz sie co to jest i domieszaj odpowiednio
to siê da kupiæ -
formatting link
- znajsdziesz tu klips za 12 z³ lub ca³e ustrojstwo na baterie R20 za bodaj¿e 39 z³
polaryzacja jak ju¿ wiesz nie ma znaczenia, pamiêtaj tylko, ¿e coxa ¿arzysz z 1,2 albo 1,5 V a nie z 2 V jak resztê ¶wiata
no to git
najwy¿szy czas :)
PMK
Reply to
PeKlesyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.