Czy jest taka farba ?

Cze¶æ,
Czy jest akrylowa farba z wygl±du podobna do olejnego Testorsa/Italeri
Chrome Silber 1790 i równie odporna na ¶cieranie jak np. XF-16 czy inne
"metalowe" Tamiye (XF-16, XF-56 itp.) ? Mo¿e jaka¶ Pactra ?
Tylko nie proponujcie mi X-11 Tamiyi (Chrome Silver) bo oprócz podobnej
nazwy z wygl±du nie maj± nic wspólnego z 1790. X-11 powinna siê raczej
nazywaæ Flat Aluminium i mieæ oznaczenie XF-16 :-(
Pozdrawiam,
Zbyszek K³os
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.