[DW] Co zawiera Modelarz nr 8 2003r

Witam!
Poni¿ej przedstawiam co zawiera 8-my numer Modelarza z tego roku.
1. Nowe wyroby firmy HITEC > odbiorniki, serwa, regulatory.
2. Plany, opis i zdjêcia pierwszego brytyjskiego do¶wiadczalnego samolotu
odrzutowego
GLOSTER G.40 PIONIER w sk. 1:48 ark. 1/1.
3. Latawiec p³aski SMOK > opis budowy i oblatania.
4. Plastikowy model galeonu SAINT LOUIS.
5. Plany na wk³. A1 i opis niemieckiej korwety ¿aglowej SMS ELISABETH w
sk. 1:150:100:75
ark. 1 i 2/6.
6. Budowa modeli okrêtów ¿aglowych w/g K.Ratajczaka cz. VII > marsy,
dyby, reje.
7. Rosyjska wyrzutnia rakietowych bomb g³êbinowych RBU - 6000 > plany,
opis i zdjêcia
w sk 1:50 ark. 1/1.
8. Parowóztowarowy [tendrzak] serii TKr 55 H0 w sk. 1:1 i 2:1.
9. Budowa kartonowego modelu samolotu my¶liwskiego Messerschmitt Me
109G -6 GUSTAW.
Pozdrawiam
"Had¿i" Murat Sylwester
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Witam:)
''Modelarz'' zawiera te¿ zdjêcie naszego kolegi grupowego Gutka (Jacek Wielogórski), - wywalczy³ swoim kombatem drugie miejsce. Pewnie za pêtle....''przybajerzone'':)))
pozdrawiam
JvP
Reply to
Jurek v P

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.