EKSPRESOWE ZAPROSZENIE

Z A P R O S Z E N I E
Jeżeli chcesz dowiedzieć się o perspektywach Twojej turystycznej przygody z PKP, o ciekawych sprawach KOLEI w Małopolsce,
chcesz przeżyć miłe chwile w kontakcie ze starym taborem kolejowym -- zainteresuj się dwiema sprawami:
>>> pierwszą, która będzie zrealizowana 28 września 2008 roku w godzinach rannych na Dworcu PKP w Nowym Sączu w postaci WYSTAWY FOTOGRAFII pt. NIEPOŁOMICKIE POCIĄGI PANCERNE, Wystawy Prawie Naukowej ukazującej rolę Pociągów Pancernych w historii Małopolski.
>>> oraz drugą -- superatrakcyjnym Pociągiem RETRO, pociągiem Twoich snów, Pociągiem do Przyjemności ze starą lokomotywą, starymi wagonami ale z ludźmi młodymi wyobraźnią, który odjedzie 28 września 2008r. z Dworca PKP w Nowym Sączu do Chabówki. Pociąg zatrzyma się w 6 znanych miejscowościach na tej trasie. Podczas przejazdu i na postojach ZOBACZYSZ jakie są piękne miejsca wzdłuż trasy i co może zaoferować lokalna społeczność.Różnorodne atrakcje zapewnione.
Przyjdź -- ZOBACZ SWÓJ KRAJ w pięknych barwach przez kolejowe okulary. Patrz na plakaty informujące na DWORCU i na www.kolejoweszlaki.pl
W oczekiwaniu na TWOJE przybycie, pozostaję z szacunkiem Ryszarda Leszczyńska Prezes Tel. 0 502 164 002 "7 godzin w stylu RETRO"
Zaproś też swoich znajomych i poinformuj ich o tej wyjątkowej imprezie.
ZAMIEŚĆ INFORMACJE O IMPREZIE NA SWOJEJ STRONIE WWW.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.