*** Europa Star Cup *** Toruń - zdjęcia

Zdjęcia z odbywających się w Toruniu (5-6 czerwiec) międzynarodowych zawodów makiet samolotów sterowanych radiem

*** Europa Star Cup ***

formatting link
jutro o ile pogoda pozwoli przewidywane sa dwie kolejki lotów.

Pozdrawiam Marek GG:1299639

Reply to
Marek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.