F3A Klub

Witam,
Mam pytanie. Otóż czy klasa F3A Klub jest przewidziana tylko do juniorów, czy
jest rozgrywana także dla seniorów? Czy wiek juniora to jest do 18 lat włącznie
czy 18latek już jest seniorem?
Jest to dla mnie ważne i proszę o podawanie pewnych odpowiedzi, nie domysłów.
Pozdrawiam.
Łukasz "Aftermath" Grabowski
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Proszê bardzo: oto pewna wiadomo¶æ, w F3A Klub nie ma ograniczeñ wiekowych.
AD
U¿ytkownik "£ukasz Grabowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Witam, > Mam pytanie. Otó¿ czy klasa F3A Klub jest przewidziana tylko do juniorów, czy > jest rozgrywana tak¿e dla seniorów? Czy wiek juniora to jest do 18 lat w³±cznie > czy 18latek ju¿ jest seniorem? > Jest to dla mnie wa¿ne i proszê o podawanie pewnych odpowiedzi, nie domys³ów. > Pozdrawiam. > £ukasz "Aftermath" Grabowski > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Adam D

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.