flycamone 2 - kto ma??

szukam opinii na temat tej kamerki ,
jak tam wygląda zasilanie?? sama kamerka wazy niby 37 g ale to z zasilaniem ,
bateriami ( baterią? ) czy jak?? . jak ja zamocowac?? itp
czekam na opinie i porady..
Reply to
LUK
Loading thread data ...
U¿ytkownik " LUK" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gesjle$emo$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
a google Twoim przyjacielem jest ...
BY£O ....
szukaj np. w £odzi - tam sprzedaj± i opisuj±
buwi
Reply to
buwi777
U¿ytkownik "buwi777" <buwi777WYTNIJ snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:geso46$9l7$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
formatting link
Reply to
Tomasz Skurniak
kamera ma akumulator wbudowany więc te 37g to masa całości. Istnieje możliwość podpięcie zewnętrznego sterowania i zasilania. W komplecie nie ma kartu SD więc trzeba pamiętać żeby dokupić. Ja używam karty 2GB co teoretycznie wystarcza na ok 30min filmu. W wątku o kamerze do Easy Glidera zamieściłem linki do dystrybutora w Polsce i do próbek gdzie można ocenić jakość filmów i zdjęć.
pozdrawiam
Andrzej
Reply to
sq5gvy
W komplecie z kamer± jest "stacja dokuj±ca" do podpiêcia siê pod kontakty kamerki. Niestety nie ma opisu tych kontaktów, chyba, ¿e ja czego¶ nie dosta³em w komplecie (zakup z dugiej rêki). Móg³ym prosiæ o opis tego z³±cza?
Tomek
U¿ytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@b31g2000prb.googlegroups.com...
kamera ma akumulator wbudowany wiêc te 37g to masa ca³o¶ci. Istnieje mo¿liwo¶æ podpiêcie zewnêtrznego sterowania i zasilania. W komplecie nie ma kartu SD wiêc trzeba pamiêtaæ ¿eby dokupiæ. Ja u¿ywam karty 2GB co teoretycznie wystarcza na ok 30min filmu. W w±tku o kamerze do Easy Glidera zamie¶ci³em linki do dystrybutora w Polsce i do próbek gdzie mo¿na oceniæ jako¶æ filmów i zdjêæ.
pozdrawiam
Andrzej
Reply to
Tomasz Rudnik
U¿ytkownik "Tomasz Rudnik" <cobra427(usun_to)@o2.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:49157a2e$0$29383$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
formatting link
mi³ej lektury
buwi
Reply to
buwi777

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.