Kom. do odpowiedzi na 'Pancerne początki'

Ach to kontinuum czasoprzestrzenne. Kiedy pan, panie M.B. pisał re na mój
post, ja oglądałem właśnie galerię pod podanym przez pana adresem. Swoją
drogą jest co podziwiać. Wielce prawdopodobnym jest też to, że mój wybór
padnie właśnie na M60. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Ale ubaw z tym 'małym światem' :)
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Tylko nie 'pan'! :-)
Reply to
Marek Barbaszyński

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.