Modele żaglowców

Kupię następujące książek, lub ich ksero:
1. Ciesielski Cezary "Budowa modeli żaglowców - dla początkujących".
2. Marjai Imre "Budowa modeli dawnych okrętów". 3. Dzięcielski Kazimierz, Staniszewski Leon "ABC modelarstwa okrętowego". 4. Litwin Jerzy "Modelartswo okrętowe". 5. Grochowski Paweł "Poradnik Modelarski - rady praktyczne".
pozdr snipped-for-privacy@wp.pl
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.