odbiornik HFS-04MI+ pomocy

Witam,
zakupi³em odbiornik HFS-04MI+ (Hitec) ale nie mam do niego ¿adnego opisu...
antena w odbiorniku jest jakby sztukowana, wiêc proszê, gdyby kto¶ kto ma
taki odb. mógl mi napisaæ jaka powinna byæ d³ugo¶æ anteny... poza tym jak
pod³±czaæ serwa do tego odb.? z której strony +, z której masa, z której
sygna³? mo¿e kto¶ zna stronê z opisem tego odb.? szuka³em na stronie Hiteca
ale nie znalazlem, na grupie te¿ nie znalazlem... proszê o pomoc
pozdrawiam
Pawe³
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Witam
W moim antena ma 104 cm długości, natomiast jeśli chodzi o podłaczenie serw to jeśli przyjżysz mu się dokładnie to zobaczysz, że wtyczkę serwa można, przynajmniej teoretycznie, tylko wpiąć w jeden sposób - ścięte naroża po jednej stronie - ale tak na wszelki wypadek - czarny po zewnętrznej stronie.
Pozdrawiam Paweł
Reply to
timochenkoWYTNIJTO
Dziêkujê za szybkie info! Muszê niestety moj± antenkê nieco przed³u¿yæ bo parê centymetrów odbiega od tego co poda³e¶...
pozdrawiam Pawe³
Reply to
invalid unparseable
Raczej nie przed³u¿aj, tylko rozmontuj odbiornik i wymieñ ca³± antenê. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
A czy grubo¶æ przewodu ma jakie¶ znaczenie?
pozdrawiam Pawe³
Reply to
invalid unparseable
dobierz najbardziej zbli¿ony i taki by by³ plecionk± jak najwiêkszej ilo¶ci jak najdrobniejszych drucików. Dobrze by by³ te¿ o podobnej elastyczno¶ci jak orygina³. Jak dobierzesz kabelek w którym medium jest takie jak napisa³em to i elastyczno¶æ bêdzie niez³a. Np. bardzo dobry kabelek to taki jakie u¿ywa siê w serwach lub przed³u¿aczach do serw. Ogólnie to nie ma wiêkszego problemu z doborem odpowiedniego przewodu.
Pozdrawiam Grzegorz U¿ytkownik "Pawe³" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:c0oavn$s2o$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.