Piknik, autostrada - pytanie nie na temat modelarski

Witam,
piknik na Zarze zbliża się wielkimi krokami. Właśnie chcę napisać kolegom z
Niemiec informację o dojeździe. I tu mam pytanie - czy pomiędzy Wrocławiem a
Katowicami są już jakieś płatne odcinki autostrady? I jeśli tak, to ile się
płaci za samochód osobowy / campingowy?
Może ktoś z kolegów z okolic Sląska /
Bielska, zorientowany dobrze w tym
terenie, zadał by sobie tyle trudu by ten ostatni odcinek od trasy Wrocław -
Katowice dokładnie ale skrótowo opisać? Z takim opisem było by zapewne nie
tylko kolegom z zagranicy łatwiej dojechać. Taki opis chętnie zamieszczę na
piknikowej stronie!
Pozdrawiam Piotr
formatting link

Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...
Miêdzy Wroc³awiem a Katowicami nie ma jeszcze autostrady, tzn. nie ma do koñca. To co jest nie jest p³atne. Autostrad± jedzie siê prawie do Gliwic. Potem niestety trzeba sobie jako¶ radziæ by dojechaæ do Katowic. Mo¿na na wiele sposobów, opiszê wariant najbardziej logiczny i w miarê szybki. koniec autostrady (kierowaæ siê na Gliwice/Bytom/Katowice) - jedzie siê kawa³kiem starej bumbumautobahn (p³yty betonowe - na szczzê¶cie nie jest to ju¿ tak d³ugi odcinek) - w Gliwicach robi± siê z niej 2 pasy, po paru kilometrach wje¿d¿amy do Zabrza i zje¿d¿amy przy Realu z trasy w prawo - mijamy Real z lewej i skrêcamy w prawo, potem przy Makro jeszcze raz w prawo - jedziemy drog± o 3 pasach, przeje¿d¿amy jedne ¶wiat³a i na nastêpnych skrêcamy w lewo - nastêpne ¶wiat³a prosto, nastêpne w prawo (po lewej jest Geant/Plejada) i ca³y czas drog± g³ówn± (chyba s± znaki na Katowice) - wje¿d¿amy do Rudy ¦l±skiej (du¿e ¶wiat³a po prawej McDonald przeje¿d¿amy prosto [w szczycie bywa kolejka]) - doje¿d¿amy do ronda w Hebziu [bywa kolejka] i przeje¿d¿amy je prosto - jeste¶my na DT¦ (trzy pasy) i jedziemy ca³y czas prosto, po lewej mijamy Auchan - trasa biegnie po ³uku w lewo na wiadukt (centrum Katowic) my przed nim skrêcamy w prawo (odbijaj± dwa pasy) i doje¿d¿amy do ¶wiate³ - na nich w prawo i na nastêpnych prosto - trasa ma 2 pasy, przeje¿d¿amy ¶wiat³a i na nastêpnych (koniec trasy) skrêcamy w lewo by wjechaæ na autostradê A4 - ca³y czas prosto a¿ wjedziemy na sam± autostradê - na autostradzie (mijamy po prawej Geant i po lewej Praktiker) a¿ do zjazdu na Bielsko (z autostrady w prawo - prawy pas - [w tym miejscu bywaj± wielkie korki, ale skrêt w prawo powinien byæ wolny, czyli od Geanta trzymaæ siê prawego pasa] - jeste¶my na 2-pasmowej trasie na Bielsko. To tyle z pamiêci. Matusz
Reply to
Mateusz Smolarczyk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.