Piknik w Lisisch katach - dzisiaj

WITAM!!! DZISIEJSZA POGODA NAS ZAWIOD£A!
PRZYJECHALI KOLEDZY Z CHE£MNA,BYDGOSZCZY, SZCZECINKA I ¦WIECIA.
PO KILKU LOTACH W KIEPSKICH WARUNKACH, OBLOCIE WICHERKA ZWINELISMY SIÊ I
POSTANOWILISMY PRZE£O¯YÆ IMPREZÊ NA INNY TERMIN. O USTALONYM TERMINIE DAM
ZNAÆ!!!
DO ZOBACZENIA!!
Reply to
michals
Loading thread data ...
Ze ¶wiecia By³ Pan Marek Kowalski z synem Marcinem przyjechali póxno jak was juz nie by³o zrobili lot akrobatem i pojechali:)
Reply to
michals
A ze ¦wiecia to kto móg³ byæ? Znasz tu wszystkich :) ... dwóch :)) Piotr, zadajesz dziwne pytania ;)
MarekK
Reply to
Marek Kowalski
No tak. :) A Ty znasz wszystkich z Chełmna, jednego. :(
Reply to
PiotrP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.