planet model

Czy ma kto¶ dostêp do modeli firmy Planet Models z Czech.
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Polecam
formatting link
Dostęp do całej produkcji czeskiej, nie tylko Planet :-) Pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski
U¿ytkownik "Adam Sliwinski" snipped-for-privacy@onet.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d38hi6$5lj$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Polecam
formatting link
Dostêp do ca³ej produkcji czeskiej, nie tylko Planet :-) Pozdr Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link

---------------------------------------------------------------- Hej dziêki, co¶ na poprawienie samopoczucia, mi³y gest ze strony czeskiej, polska wersja jêzykowa, ale efekt zwala. Dobre chêci czasami prowadz± na manowce.
pozdrawiam i idê plasowaæ walory w twojej klasie ??? :)))) Andy
Reply to
Andrzej
Takie "wersje językowe" zdarzają się tu i ówdzie po stronach, ale to oczywiście bezmyślny tłumacz automatyczny :D:D z założenia nie próbuję tego dotykać... Adam snipped-for-privacy@onet.pl
formatting link
Reply to
Adam Sliwinski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.