Proszę o kontakt

Bardzo proszę o kontakt niejakiego Leszka z Wrocławia, z którym mieliśmy uczyć
się holować szybowiec i startować za modelem samolotu. Straciłem ostatnio
wszystkie dane na komputerze i nie mam także tego maila.Pozdrawiam
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.