RC funkcja Delay a uciąg serwa

Witam
Po raz pierwszy mam nadajnik, który ma funkcję "delay". Dla
niezorientowanych - pozwala to praktycznie dowolnie spowolnić ruchy serwa.
Chcę to wykorzystać do uzyskania realistycznego, a więc odpowiednio
powolnego wciągania podwozia w modelu. Oczywiście nie mogę zastosować serwa
podwoziowego, na które delay nie zadziała, tylko proporcjonalne. Serwo jest
dość mocne ok. 7,5 kGm .
Pytanie: czy włączenie funkcji "delay" będzie miało wpływ na moment siły
serwa (uciąg) czy tylko wydłuży się czas wychylenia?
Z góry dziękuję za pomoc.
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Użytkownik "Marek Popów" ...
Cześć,
Używam takiej funkcji i nie zauważyłem, żeby wpływała na moment serwa. Zresztą nie widzę wytłumaczenia dla ewentualności takiego zjawiska. Nadajnik realizuje to tak, jakbyś własnoręcznie powoli przesuwał drążek, suwak, czy pokrętło.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.