[RC spam] Sprzedam okazyjnie X3810

Sprzedam aparaturê Graupner/JR X3810 . W komplecie : nadajnik + zasilanie
1600 NiMh , odbiornik SPCM 19 ( ok. 30g ) , serwo C 577 , pude³ko na
zsilanie odbiornika , oryginalne opakowanie , instrukcja w jêzyku angielskim
i niemieckim . Radio ma drugi sezon . Stan bdb. Foto na ¿yczenie . Cena ok.
1400z³ .
Janusz
Reply to
gonzos
Loading thread data ...
Witam.
Nie wiem czy dobrze trafi³em, ale czy to ja sprzeda³em Ci tê aparaturê? Na co zmieniasz?
Przemek Lewandowski (Sonix)
U¿ytkownik "gonzos" snipped-for-privacy@2com.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bejrbu$96d$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Sonix
Sorry, mia³o i¶æ na priv :-( .
U¿ytkownik "Sonix" snipped-for-privacy@pro.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bekbdn$fsi$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Sonix

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.