[RC|WWW] Strona modelarzy z Torunia.

Witam!
Za namow± kilku moich Toruñskich kolegów modelarzy lotniczych RC
"wyskroba³em" nasza ma³± stonkê o naszych "zabawkach".
Strona jest dopiero w powijakach, w permanentnej budowie, tak wiêc ka¿da
konstruktywna krytyka i uwagi bêd± mile widziane.
Pozdrawiam i zapraszam na nasz± skromn± stronê.
>>
formatting link
<<<
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...
Pozdrawiam serdecznie modelarzy z Torunia, jestem z Golubia-Dobrzynia i mocno jestem zwi±zany z Toruniem, studiowa³em tam i w ogóle. Mi³o zobaczyæ akcent ze swoich stron, tym bardziej i¿ mieszkam teraz chwilowo na obcym terenie. . U¿ytkownik "Marek - Yak" snipped-for-privacy@poczta.of.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:41b390a3$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Reply to
dio
Chełmno wita Toruń! :) Studiuję w Waszym pięknym mieście i mam nadzieję kiedyś W polatać.
Reply to
PiotrP
Witam!
U¿ytkownik "PiotrP" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Mieli¶my chyba okazje spotkaæ siê na Europa StarCup ... w przerwie lata³em Akronautem, ... takim "styropianowym wynalazkiem"
Co do wspólnego latania to jak odpisa³em koledze Czes³awowi ... trzeba by siê umówiæ ... chyba ¿e bêdê ew, zamieszcza³ informacje o naszych wyj¶æiach na lotnisko i wtedy jako¶ siê skontaktujemy. Ale bior±c pod uwagê porê roku i warunki pogodowe ..,. ciê¿ko teraz bêdzie znale¶æ dobr± pogode w weekend ;-(
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
A tak, chyba rozmawiałem z właścicielem styrolotu. :)
Poczekamy do wiosenki. :)
Reply to
PiotrP
Z Dobrzynia Taki go¶æ z d³ugimi w³osami:) Pozdrawiam - Turek
U¿ytkownik "(Na)Le¶nik" snipped-for-privacy@nie.lubi.spamu> napisa³ w wiadomo¶ci news:ct13ha$hpl$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
dio

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.