[RC] Wyprzedaz sprzetu...

Sprzedam (z powodu dluzszego braku czasu) ponizszy sprzet modelarski:
1. Aparatura RC
- nadajnik Futaba FF8 (8UAP) - 35MHz, FM/PCM, 8 kanalow, accu: 900mAh NiCD
(ok. 3h pracy z pe³nego naladowania)
- odbiornik R-147, mini, FM, 7 kanalow
- plus koszyk na accu odbiornika, przelacznik, serwo STD, pasek, oryginalne
styropianowe opakowanie
- sprzet jes w 100% sprawny, odbiornik kupiony w kwietniu br.
2. Model motoszybowca Flash 8
- model ca³olaminatowy, usterzenie V, rozpietosc 1680mm, powierzchnia 24dm2,
profil MH32, 100% sprawny (niewielkie wgniecenie na skrzydle - nie ma wp³ywu
na konstrukcjê), gotowy do lotu, wewn±trz 3 serwa Graupner 341, mozliwosc
zastosowania dowolnego (od SPEED 500 wzwy¿) silnika i dowolnej liczby
akumulatorów (6-27 cel).
Zainteresowanych cenami i/lub zakupem prosze o kontakt na "priv" lub
telefoniczny.
Pozdrawiam
Reply to
Micha³ £uczak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.