Re: Spotkanie grupowiczów

Hopie! Tak se to wyobraziłem, że w tym roku wypada po raz dziesiąty :-) Jak kto był, to wie i gdzie i kiedy. Zapraszam jubileuszowo.
Romek
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.