Re: wywrotka samolotu

Wygląd ma groteskowy bo to prototyp jak wszystko bedzie ok to i nad
wyglądem popracuje. A poco mam rozbijać ładny model;)
Dzięki za radę z tymi kółkami. Popracuję nad tym:)
Reply to
lubert66
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.