Regulator + silnik z CD

Wlasnie stoczylem walke z regulatorem Jeti Advance 18-3P i silnikiem
przerobionym z CD - i poleglem.
Serwa dzialaja, jestem w stanie wlaczyc / wylaczyc hamulec, wlaczyc soft lub
hard timing.
Tyle ze smiglo wykonuje skoki lub drzy - i na tym koniec.
Zasilanie z 7 x NiMh.
Co jest nie tak?
TR
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Hej,
Mia³em identyczny przypadek. U mnie to by³o zwarcie uzwojenia ze statorem. Potraktowa³em stator specjalnym lakierem (od biedy mo¿e byæ lakier do paznokci), jeszcze raz porz±dnie przewin±³em i zakrêci³. Aha i sprawd¼ czy wszystkie 3 fazy s± porz±dnie polutowane do drutu od zwoi.
___ Pozdrawiam £ukasz 'Dzozi' Studniarz
formatting link

Reply to
Dzozi

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.