Rekonstrukcja oblezenia Budapesztu

Gdyby ktoś był zainteresowany grupami rekonstrukcyjnymi, to pod
poniższym linkiem jest trochę zdjęć przydatnych dla modelarzy:
formatting link
zdjęcia ładują się dość wolno
Reply to
Peter 'Mikolaj' Mikolajski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.