(SPAM) Duzy model samolotu na Allegro

Witajcie,
zapraszam na aukcje grzecznosciową, cel jak najbardziej szczytny
kolega zbiera na nowa aparature :-)
Model RC samolotu TAYLOR CRAFT Skala 1:3,2
Rozpiętość 2850 mm
Długość 2 m
formatting link
Reply to
Teos
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.