Spam - Giles z silnikiem ZDZ 80ccm do dokończenia

Model z silnikiem przeleżał na półce prawie 2 lata. Nowy silnik ZDZ 80ccm
(oczywiście z zapłonem) jest zabudowany w modelu nie był nigdy odpalany.
Kadłub modelu jest laminatowy (biały), skrzydła z rdzeniem styropianowym
kryte balsą, podwozie dural, skrzydła łączone na rurę - oczywiście jest
rura, brakuje oszklenia kabiny, steru kierunku i jednej połówki steru
wysokości. Mogę podesłać zdjęcia. Cena 2900zł. Pozdrawiam snipped-for-privacy@go2.pl
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.