[SPAM] KOMPLETNY ŚMIGŁOWIEC '50 + APARATURA + SKRZYNKA ROZRUSZNIK

MAM DO ZAOFEROWANIA NOWY KOMPLETNY ŚMIGŁOWIEC KLASY 50 Z CARBONOWĄ RAMĄ
SILNIKIEM 8CCM FUTABĄ 6 KANAŁÓW SKRZYNKĄ Z ROZRUSZNIKIEM ITP. MOŻLIWOŚĆ KUPNA
KOMPLETU LUB PODZESPOŁÓW OSOBNO.
WIĘCEJ INFO:
formatting link
ZA SPAM.
Reply to
michals
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.