[SPAM] Kupię silnik spalinowy !!!

Tak jak w temacie , kupię jakis silniczek spalinowy , najchętniej ok.2,5 cm3 ...
jesli ktoś by miał do odsprzedania... będe wdzięczny...
Pozdrawiam, Maciek
snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
Maciej Bucholc
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.