(spam) nie modelarski ale też do modeli cyfrowa mała Minolta

formatting link
że tą drogą ale może kogoś zainteresuje mój aparat.
Polecam bez śladów użytkowania.
Sprzedaję z boleścią ;-)
kręci super filmiki
ma dodatki
i 4 M matrycę
Reply to
Janusz S.`Jasmin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.