[SPAM] Odlotowe koszulki dla modelarzy

Witam
Niezainteresowanych przepraszam za Spam
a koszulki znajdziecie tutaj
formatting link
przygotowaniu wiele ciekawych wzorów
Pozdrawiam
Reply to
Waldorf
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Waldorf" snipped-for-privacy@zg.home.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cbparc$svp$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
badziewie straszne. To mo¿e poka¿ te inne ciekawe wzory L.
Reply to
libra
w tej chwili s± ju¿ 4 dostêpne wzory, (loga znanych firm modelarskich) a co do badziewia - to ocena nie dla mnie tylko chyba dla JR PROPO, bo to ich logo, natomiast koszulka jest firmy FRUIT OF THE LOOM pewnie dla Ciebie te¿ badziewie, ale masz prawo tak j± oceniaæ. Przy okazji - masz jak±¶ wyrobion± opiniê o samej firmie JR ?
Pozdrawiam
Reply to
Waldorf
Witam! U¿ytkownik "libra" <libra1974_antyspam snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cbphho$qts$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Nie do¶æ ¿e badziewne to jeszcze ta cena. A tak w ogóle to powinni rozdawaæ to za darmo. W koñcu to dla nich reklama. "Dobrze to sobie wymy¶lili" Pozdrawiam. Mariusz.
ps. Czy nie lepiej kupiæ tañsz± a resztê przeznaczyæ na nasze "zabawki"??????
Reply to
Mariusz
Cze¶æ Nigdy nie bêde nosi³ koszulki(w tym wypadku szm***) z nIEMIECKIMI napisami czy znaczkami...
pozdrawiam Jack
Reply to
Jack
Powiem szczerze, jako ¿e post mia³ charakter komercyjny i jest Spamem nie mia³em zamiaru go rozwijaæ ale troszkê dziwi mnie Wasze podej¶cie - wulgarne i niekulturalne. Czy jak kto¶ wystawia do sprzeda¿y Aparaturê JR PCM 10X - to te¿ tak to komentujesz ? : Nie bêdê lata³ na aparaturze (w tym wypadku "g*****") w dodatku japoñskiej ?
Po pierwsze jak kto¶ nie chce to nie kupuje, co do jako¶ci nie dobrze jest oceniaæ jak siê wypróbuje. Co do samych koszulek , to wiem ¿e jest grono ludzi, którzy chêtnie na lotnisko ubraliby koszulkê ze znakiem ulubionej b±d¼ szanowanej firmy lub z logiem ich klubu itp. Nie jestem instytucj± charytatywn± wiêc p³aciæ trzeba, je¿eli za drogo to te¿ mo¿na nie kupowaæ.
Jeszcze raz przepraszam za SPAM i my¶lê ¿e dyskusja tego typu nie ma sensu. Lepiej podyskutujmy o modelarstwie.
Pozdrawiam Waldek
Reply to
Waldorf
A tak troszke z innej beczki to czy masz prawa do tych znaków towarowych? Jak mniemam koszulki s± produkcji Fruit of... , a nadruk wykonujesz sam. Chyba ¿e jest inaczej wówczas nie by³o tekstu.
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
U¿ytkownik "Skazoo Bemowo ErCe" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cbpue0$lp6$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Pytasz to odpowiadam: Nie mam praw to tych znaków, koszulek sam nie wykonujê, i nie uwa¿am ¿e ³amiê czyje¶ prawa autorskie, pewnie firmy by³yby zadowolone ¿e umieszczamy ich znaki na modelach, koszulkach, kubkach, walizkach etc. Koszulki zaprojektowa³em dla siebie, a jako ¿e nieop³acalne by³oby wykonanie ich profesjonaln± metod± w ilo¶ci szuk 1. Musia³em zamówiæ ich odpowiedni± ilo¶æ. I tu masz odpowied¼. Cena jest taka jak u producenta + koszt wysy³ki. Ale faktycznie pytanie jest jak najbardziej trafne.
Pozdrawiam Waldek
Reply to
Waldorf
A ty masz prawo sprzedawac swoje regielki robione z darmowych schematow i darmowych programow ? To samo pytanie :P
Reply to
ConaQnda
Pytanie mo¿e i to samo tylko nie bardzo rozumiem czemu do mnie skierowane.
Nie sprzedajê regulatorów tylko ³adowarki ca³kowicie mojego pomys³u i wykonania. Regulatory a i owszem by³y ale dwukierunkowe i równie¿ ca³kowicie mojego projektu i wykonania. Wiêc tutaj nie trafi³e¶.
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Witam ! Kolego za te pieni±dze to mogê Ci sprzedaæ koszulkê z Twoim nazwiskiem wychaftowanym i jakim chcesz obrazkiem Pozdrawiam Jerzy ¿ytkownik "Waldorf" snipped-for-privacy@zg.home.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cbparc$svp$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Jerzy
Witaj
W Twoim wlasnym interesie zalecam Ci zaprzestanie takiej dzialanosci. Wlasciciele znakow towarowych na ogol dosc serio podchodza do sprawy, w takim przypadku jak Twoj latwo sie wykazac.
Zycze lepszych pomyslow
Alex
Reply to
rcflight
przeczytać 3-wojne w dzisiejszych niusach................
Reply to
bogdan2005
tak na koniec kwoli informacji
cena obejmuje tylko bia³± koszulkê - logo jest gratis na ka¿dej koszulce jest jasna informacja: ....... jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy XXXX.
OK -:)
Pozdrawiam Waldek
PS. I na tym koñczê tê ca³± niepotrzebn± dyskusjê
Reply to
Waldorf
i jeszcze jedno:
je¿eli na swoim modelu przyklejacie czyje¶ logo np. Graup....r to radzê równie¿ umie¶ciæ odpowiedni tekst informuj±cy o prawach do tego logo. W koñcu kto¶ mo¿e siê "wykazaæ"
Pozdrowienia END
Reply to
Waldorf
U¿ytkownik "Waldorf" snipped-for-privacy@zg.home.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cbpv8s$pln$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Niech no pomy¶lê chwilê. Sprzedajê swoje koszulki po 35 PLN na Allegro. Wiekszo¶æ z nich jest wykonywana w pojedyñczych egzemplarzach. Ile p³aci³e¶ za wykonanie, ¿e cena tak jak u producenta to a¿ 59 PLN????? L.
Reply to
libra
Dziwne to Twoje pytanie, skoro napisa³em ¿e sprzedajê po tyle co u producenta to ju¿ chyba wiesz ile p³aci³em, i dodam ¿e nie s± to jakie¶ tam "prasowanki".
Pozdrawiam
PS przy okazji pochwal siê oryginalno¶ci± Twoich wzorów
Reply to
Waldorf
Użytkownik Waldorf napisał:
Pomijając walory estetyczne tych koszulek, mylisz się co do wykorzystywania znaków towarowych. Co innego naklejka dołozona przez Graupnera do silnika a co innego nieautoryzowane wykorzystanie znaków zastrzeżonych do celów zarobkowych. Gdyby ktoś nieodpowiedni to zobaczył miałbyś bardzo poważne kłopoty z wymiarem sprawiedliwosci, niewspółmierne do Twojej oceny sytuacji. Lepiej sobie od razu odpuść zanim ktoś Cię namierzy i zasądzi.
Reply to
A.Grodecki
Dokladnie to mialem na mysli w moim poscie powyzej, Andrzej ma calkowita racje
Pozdrawiam
Alex
Reply to
rcflight
Dnia 2004-06-28 22:32, Użytkownik ConaQnda napisał:
Jeśli te schemty i programy są "public domain" z odpowiednimi prawami (jak np. GNU GPE) to oczywiście, że ma prawo. A co?
Reply to
Jakub Witkowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.