[SPAM] Serwa Futaba 3001- nówki sprzedam

Posiadam na zbyciu 4 serwa f-my Futaba S3001. Nie używam standardowych serw,
a te "dostałem" w kpl z aparaturą Futaba 9CAP. Serwa zupełnie nowe,
nieużywane na gwarancji kupione w Wimarexie.
Wszelkie informacje na maila lub GG 1429262.
Reply to
Ryszard B.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.