[SPAM] Serwa Futaba S3001 nowe

Mam do sprzedania serwa Futaba S3001. S± to niezawodne serwa na ³o¿yskach
Posiadam na zbyciu 4 sztuki. Serwa s± nowiutkie nigdy nie u¿ywane na
gwarancji w Wimarexie.
By³y do³±czone do aparatury Futaby 9CAP.
Mo¿liwa równie¿ wymiana na mini serwa.
Pozdrawiam
Remus
Reply to
Remus
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.