[spam] Sprzedam elektroszybowiec

Witam
Mam do sprzedania elektroszybowiec Fantasy pusty lub z wyposa¿eniem. Mogê
podes³aæ zdjêcia, zainteresowanych zapraszam.
Pozdr
Krzysiek
Reply to
krzysiek
Loading thread data ...
ciut wiêcej danych na priv
buwi777
U¿ytkownik "krzysiek @poczta.onet.pl>" <pilotkr<wytnij> napisa³ w wiadomo¶ci news:cdqrve$6kk$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
buwi777

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.